Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

Τι είναι αγάπη;
Τι είναι αγάπη;

Η αγάπη είναι σχετική στο σχετικό κόσμο και απόλυτη στον απόλυτο κόσμο.

Η αγάπη υπάρχει, δηλαδή η αγάπη είναι η ύπαρξη.

Η αγάπη είναι ουδέτερη, γι’ αυτό δεν υπάρχει τέλεια αγάπη στον κόσμο της ύλης, επειδή δεν υπάρχει αληθινή ουδετερότητα στον κόσμο της ύλης.

Ουδέτερη είναι μόνο η μονάδα και ο κόσμος της ύλης είναι διττότητα. Όταν υπάρχουν δύο πόλοι, τότε η ουδετερότητα γίνεται σχετική, αλλά δεν υπάρχει σχετική ουδετερότητα, οπότε αυτό είναι ένα φάντασμα ουδετερότητας, που εκπέμπει απλά ένα συμβολικό σήμα. Υπάρχει για την ενθύμηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου