Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

Επιτυχία και αποτυχία


   Η επιτυχία ή η αποτυχία είναι το ακριβές αποτέλεσμα των πραγμάτων που έχετε πράξει στο παρελθόν,
συν αυτών που πράττετε τώρα... Θα έπρεπε να μεταφέρετε την προσοχή σας από την αποτυχία στην
επιτυχία, από την ανησυχία στην ηρεμία, από τις νοερές διασπάσεις στη συγκέντρωση, από την ταραχή
στη γαλήνη, από τη γαλήνη στη θεϊκή μακαριότητα μέσα σας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου